# گپ_و_گفت

١٣دی

روز وجودم اگر ١٣ دی نمی بود ، احتمالاً (!) وجود خارجی نمی داشتم و                                                 وجودی هم موجود نبود ! لاجرم         وجودم محض موجودیت اوست ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 29 بازدید