سفر

سلام

 طی چند روز آتی به مسافرت می روم و تا مدتی نیستم.

سفری کاری و البته سیاحتی

به رسم اخلاق اعلام کردم که متشرعین پیش از سفر وصیت نامه می نوشتند اما من با این توجیه که شاید برگشتی نباشد و نمایه آخر ((اسیر تن ها)) تکراری و خسته کننده شود نوشتم.

ولی به هر شکل در بازگشت با تمام مشغله ها به روز می کنم، هر چند کوتاه ...

                                                                                             ارادتمند

/ 0 نظر / 41 بازدید