هشت سال گذشت ...

سلام

مثل چشم برهم زدنی هشت سال از تولد مجدد پدر گذشت ...

که تا بود ،بودش بی نهایت نعمت بود

و حال که نیست ،نبودش بی نهایت حکمت

به یاد غروب دلگیر 28 مرداد 1381

و زمزمه های سراسر درد آن روزها :

و پدر رفت

              چه سان رفت

                               چو باد ...

و چنان درد کشید

                    که مگو ،هیچ مپرس !؟

/ 0 نظر / 24 بازدید