تا انتها تن ها ...

واگویه های تنهایی_علیرضا جهانگیری

دوباره ... مرده!

سلام باز دیر رسیدم، مثل همیشه ...! هم راهی شما  پر ارج                            ارادتمند       دوباره ... مرده!     او مرده بود ... وفق قرار آخر                    می فهمی مرده! او ... ادامه مطلب
/ 141 نظر / 63 بازدید
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
دی 95
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مقالات
7 پست
مرگ_بر
1 پست
موشک
1 پست
پلاسکو
1 پست
انتظار
1 پست
اشعار
9 پست
گپ_و_گفت
8 پست
پیام_ها
4 پست