تا انتها تن ها ...

واگویه های تنهایی_علیرضا جهانگیری

تنها حجاب
نویسنده : علیرضا جهانگیری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
 

تنهایی ام ؛

 

پر از ازدحام تن هایی است،

 

که روح ام را خرد نموده و می میرانند ...

 

من از دردی گریزانم

                         که فراق از آن غم افزاست !

درد در من عجین شده

                          و تن ام را نزار و فرتوت نموده

 

تن و جان ام

              در سیری وارونه   

                                  در تناقض هم اند !

 

تن ام ؛

         حتی حجم تن ام ،در گستره ی بیکران تنهایی ام

                                                              نمی گنجد !

 

تا انتها

         تنها حجاب

                       تن است !

 

باید دست به نشتری، دشنه ای

                                  خودم را رها سازم

 

در فراسو

                تنها

                               روح معناست ...