تا انتها تن ها ...

واگویه های تنهایی_علیرضا جهانگیری

بی هم راه
نویسنده : علیرضا جهانگیری - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
 

تمام ترانه ها برعلیه من اند!

شعرها و لحظه ها هم

و من ؛

          مغرور و درگیر با تنی پرتپش ،

                                                  ایستاده ام

و فکر می کنم که هستم ،شاید هم نیستم!

                                                          درست عین عشق

شک نداشته باش ،

                         فکر های کال تو

                                               افتادنی است !

اما ؛

      تنهایی من که بر خلاف دنیای تو ،

                                                 بی کران است

                                                                     در امتداد یک تا

                                                                                         رسیدنی

هنگامه ای که حجاب دقایق فرو ریخت ،

                                                    خواهی یافت

که تنها گونه گی ،

                       تنها راهم ،

                                     بی هم راهی ات بود ...