تا انتها تن ها ...

واگویه های تنهایی_علیرضا جهانگیری

گذار
نویسنده : علیرضا جهانگیری - ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
 

 سلام

اینکه آینده و تفکر آن، امروز را به مسلخ می کشاند، متاسفانه گریبان خیلی ها را گرفته،

به واقع می ارزد امروز را فدای فردای نیامده و ندیده کنیم ...

اعتراف مرا بپذیرید که در دور تسلسل ندانستن ها و پرسش ها غوطه ور شده ام.

تا بعد

 

تمام آینده،

             لبریز حالا است

                                و حالا مملو از گذشته!

ما می گردیم، غافل از گذار

                      و در این اثیری

                                فقط و فقط نمی اندیشیم!