تا انتها تن ها ...

واگویه های تنهایی_علیرضا جهانگیری

گریزان
نویسنده : علیرضا جهانگیری - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
 

از ماندن گریزانم،

                         و از خودم!

بهشت هم جای ماندن نیست،

                                     فکر رفتن باش!

آنسوتر،

           سوی بی سو

                            ما را می خوانند ...

مردابی اگر بر نخیزی!

رو تا مفری است،

                         بگریزیم،

                                      و گر نه دربندیم!